Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Obsługa kadrowaObsługa kadrowa

Największym bogactwem każdej firmy są ludzie, dlatego sprawami personalnymi w każdej firmie powinni zajmować się wysokiej klasy profesjonaliści. W związku z tym w ramach prowadzonej przez nas  działalności proponujemy naszym klientom przejęcie obowiązków działów kadr. Zapewniamy prowadzenie wszelkich spraw kadrowych zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz indywidualnymi potrzebami Klientów. Oferujemy pełen zestaw usług związanych z realizacją obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników.

W ramach współpracy oferujemy między innymi:
 • Pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP
 • Przygotowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia i zwalniania pracowników
 • Rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrolę ich aktualności
 • Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy i innych dokumentów dotyczących
 • zatrudnienia pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa.
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) zgodnie z  obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy
 • Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją kadrową zatrudnionych pracowników bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło itp.) pod kątem:
  • poprawności i zgodności z obowiązującym prawem form zawierania umów o pracę
  • aktualności badań lekarskich, obowiązujących szkoleń oraz uprawnień do wykonywania określonych w umowie czynności
  • poprawności i zgodności z obowiązującym prawem form rozwiązania umów o pracę

Jeżeli masz pytania związane z tą usługą skontaktuj się z nami:


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.


Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com