Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Pokaz ratownictwa

2012-06-18
W dniu 27.05.2012 r. firma Ochrona Pracy Sp.z o. o. zorganizowała pokaz ratownictwa. Pokaz odbył się w ramach Pikniku Rodzinnego, którego organizatorem był Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach.

Udzielamy urlopu wypoczynkowego

2012-02-17

Rozpoczął się nowy rok. Zatem pracownikom przysługuje prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Przypomnieć nalezy, że zgodnie z kodeksową definicją "urlopu udziela pracodawca w porozumieniu z pracownikiem", czyli urlop udziela nam pracodawca. Poniżej przedstawię kilka uwag dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego.

Od 2012 r. zaległego urlopu wypoczynkowego można udzielić do końca września

2011-12-13

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - tzw. ustawa deregulacyjna. Przepisy te zmieniają Kodeks pracy w zakresie terminu udzielania zaległego urlopu w ten sposób, że zaległy urlop będzie można wykorzystać nie później, niż do końca września następnego roku.

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

2011-08-24

Pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla pracodawcy ten okres jest zbyt długi, chce go skrócić. Jakie przysługują mu instrumenty prawne, czy może skrócić okres wypowiedzenia, w jakim przypadku, w jaki sposób, na co nalezy zwrócić uwagę?

Urlop na żądanie - kilka uwag

2011-08-11

               Urlop na żądanie obejmuje część urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi niezależnie od wymiaru jego czasu pracy, rodzaju wykonywanej pracy, stazu pracy czy też ilości pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy. Urlop na żądanie, określony w przepisie art. 167(1) k.p. charakteryzuje się specyficznym dla niego trybem udzielania. Mając na względzie dosyć skromną treść przepisu traktującego o urlopie na żądanie należy wyjaśnić kilka kwestii charakterystycznych dla tej regulacji prawa pracy. 

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com