Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocyZgodnie z uchwaloną już przez Sejm i przyjętą przez Senat ustawą nowelizującą Kodeks pracy oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia w firmie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Działania te sprowadzają się między innymi do zapewnienia pracownikom niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązek ten realizowany jest między innymi poprzez zapewnienie na każdej zmianie roboczej przynajmniej dwóch-trzech pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy..

W związku z tym proponujemy naszym Klientom przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Przykładowy program takiego szkolenia obejmować może m.in. następujące tematy:

  • resuscytacja osoby dorosłej;
  • resuscytacja dziecka i niemowlęcia;
  • pomoc w przypadku zadławienia osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia;
  • badanie osoby poszkodowanej;
  • zaopatrywanie złamań, zwichnięć, skręceń, krwotoków, odmrożeń i oparzeń;
  • ratowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
  • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia (zatrucia, zawał serca, epilepsja, atak astmy, wstrząs uczuleniowy/alergiczny, udar cieplny i przegrzanie, udar niedokrwienny i krwotoczny mózgu);
  • psychologiczne i prawne aspekty pierwszej pomocy;


Proponowane przez nas szkolenia każdorazowo dostosowujemy do profilu i specyfiki klienta oraz zakresu narażeń zawodowych jego pracowników.

Czas trwania i termin szkoleń uzależnione są od indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki działalności firmy. Szkolenia obejmują wykłady teoretyczne, ćwiczenia na fantomach, AED, ćwiczenia sytuacyjne, testy końcowe i oraz egzaminy praktyczne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ratowników medycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne oraz znających problematykę ratownictwa medycznego popartą stażem w Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego, instruktorów BLS/AED wg AHA.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.
Proponujemy przeszkolenie Państwa pracowników w niewielkich grupach liczących 15-20 uczestników (5 godzin zajęć lekcyjnych, wykład i ćwiczenia praktyczne).Jeżeli masz pytania związane z tą usługą skontaktuj się z nami:


Kontakt z nami

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com