Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Kiedy można przedłużyć 24-ro miesięczny limit zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nie naruszając prawa?

2011-08-05

W nawiązaniu do omówionej problematyki limitu zatrudnienia na podstawie umowy, bądź umów na czas określony, ktory nie może przekroczyć 24 miesięcy zgodnie z ustawą tzw. "antykryzysową" nalezy zwrócić uwagę na przypadek, który mimo, że sprzeciwia się tej zasadzie ale jednak pozostaje w zgodności z prawem.

Przekroczenie limitu zatrudnienia z ustawy "antykryzysowej"

2011-08-04
21 sierpnia 2011 r. w odniesieniu do wielu umów o pracę zawartych na czas określony minie dopuszczony ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. ustawa "antykryzysowa" limit 24-miesięcznego okresu trwania.

Wystawianie świadectwa pracy - Nowelizacja Kodeksu pracy

2011-03-21

Dzisiaj, 21 marca 2011r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zmiany w zakresie obowiązku wystawiania świadectw pracy oraz kierowania pracowników na badania lekarskie w przypadku przerwy w zaktrudnieniu u tego samego pracodawcy trwającej nie dłużej, niż 30 dni. 

Zakaz dyskryminacji rozszerzony również na wykonujących umowy cywilnoprawne lub samozatrudnionych

2011-01-05

Z dniem 1 stycznia 2011r. zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania rozszerzono również w stosunku osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, lub samozatrudnionych. Do końca ubiegłego roku tego typu ochrona przysługiwała jedynie osobom świadczącym pracę na podstawie umowy o pracę.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykonania badań lekarskich?

2010-12-21

Bezsporna jest sytuacja, w której pracodawca kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy w celu wykonania okresowych badań lekarskich, ponieważ dotychczasowe zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy traci swą ważność. Wtedy rzecz jasna pracownik ma obowiązek poddać się tym badaniom. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca stwierdza obiektywnie i widocznie objawy choroby pracownika a pracownik ma aktualne badania lekarskie nie można było stwierdzić jednoznacznie, czy pracodawca może skutecznie skierować pracownika na niejako "dodatkowe" badania lekarskie.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com