Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Projektowane ułatwienia dla pracodawców

2014-06-24
Rządowy projekt nowelizacji przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej między innymi zawiera zmiany dotyczące zaświadczeń lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia nowozatrudnianego pracownika, inaczej reguluje kwestię związaną z rozliczaniem kosztów używania samochodu służbowego dla celów prywatnych oraz zwalnia od opodatkowania koszty dowozu pracowników do zakładu pracy.

Ryczałty dla kierowców - orzeczenie SN

2014-06-13
Przewoźnicy wypłacą ryczałty kierowcom, którzy w trakcie przejazdów zagranicznych spali w kabinach - tak zdecydował Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. sygn. akt: II PZP 1/14.

Zmiany w czasie pracy niepełnosprawnych

2014-06-11
Sejm przyjął przepis realizujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego o skróceniu do 7 godzin w ciągu doby normy czasu pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Projekt zmiany trafił do laski marszałkowskiej na wniosek rządu w trybie pilnym, ponieważ Trybunał Konstytucyjny dał termin do 10 lipca na przygotowanie nowelizacji przepisów .

Propozycje zmian do Kodeksu pracy

2014-04-17
Przedstawiciele Pracodawców zajęli wspólne stanowisko zawierające propozycje zmian dotyczących stosowania umów o pracę na czas określony oraz zasad rozwiązywania za wypowiedzeniem umów o pracę, w tym umów zawartych na czas nieokreślony. Propozycje są dość rewolucyjne, porządkują m.in. kwestię na jak długi okres można zatrudniać pracownika na czas określony. Teraz należy oczekiwać jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, ponieważ dojście do porozumienia partnerów socjalnych oznacza szybką i dość rewolucyjna nowelizację Kodeksu pracy.

Niekaralność kierowcy zawodowego - po zmianach

2013-11-20
W nawiązaniu do częstych pytań naszych Klientów o to, czy mogą zatrudnić kierowcę, który jest karany informujemy, że od 15 sierpnia 2013 r. nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym istotnie zmieniono treść pojęcia "wymogu niekaralności kierowcy zawodowego". Kierowca zawodowy - to taki kierowca, który realizuje przewozy rzeczy pojazdami o d.m.c. co najmniej 3,5t lub przewozy osób autobusami.
Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com