Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Outsourcing

      W obliczu nieustannej ewolucji ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy czy przepisów podatkowych wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do ciągłego czuwania nad zmianami w prawie i bezustannego rozwiązywania problemów natury organizacyjnej. Niejednokrotnie odbywa się  to kosztem czasu, który mogliby poświęcić na działalność statutową, zdobywanie nowych klientów czy rozwój własnego przedsiębiorstwa. O ile w dużych firmach do tego typu spraw oddelegowane są zazwyczaj odrębne komórki organizacyjne,  o tyle małe i średnie przedsiębiorstwa stoją przed perspektywą utworzenia kosztownych stanowisk do obsługi BHP, kadrowo-płacowej czy księgowej lub niebezpieczeństwem zaistnienia nieprawidłowości i permanentną obawą  przed kontrolą urzędów i instytucji czuwających nad przestrzeganiem przepisów.
      Wychodząc naprzeciw tym problemom oraz mając na względzie szereg obciążeń związanych z prowadzeniem firmy, proponujemy, w ramach prowadzonej przez nas działalności, odciążenie od nałożonych przez ustawodawców obowiązków i przekazanie ich fachowcom naszej firmy. W ramach prowadzonej przez nas działalności proponujemy naszym klientom następujące usługi:

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com