Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Już wiemy, jaka będzie płaca minimalna w 2014 r.

2013-09-16
Rada Ministrów uchwaliła, że w roku 2014 minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 1680 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę w stosunku do bieżącego roku o 80 zł brutto.

Zmiany w urlopie wychowawczym

2013-09-02
Dzięki nowym zasadom dotyczącym urlopu wychowawczego, które wchodzą w życie od 1 października, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie przysługiwał również drugiemu rodzicowi.

Rodzice z prawem do ubezpieczenia społecznego za okres opieki nad dziećmi - zmiana od 1 września

2013-08-27
Od 1 września 2013 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na podstawie których osoby bezrobotne, osoby wykonujące tzw. "niepracownicze zatrudnienie" (umowy zlecenia, o dzieło), samozatrudnieni oraz rolnicy opiekujący się dziećmi będą mieli opłacone przez budżet państwa składki ubezpieczeniowe.

Od 23 sierpnia czas pracy bardziej elastyczny

2013-08-23
Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca elastyczny czas pracy. Zmiana polega na wprowadzeniu maksymalnie dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Wprowadzenie tak długiego okresu rozliczeniowego obarczone jest jednak trzema warunkami:
1) muszą zaistnieć uzasadnione przyczyny;
2) obowiązek uzgodnienia z organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników;
3) zgłoszenie do Okręgowego Inspektoratu Pracy;

Zmiana w rozliczaniu czasu pracy kierowców

2013-08-13
16 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców wprowadzająca obowiązek rozliczania czasu pracy kierowców - przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób świadczących tzw. "niepracownicze zatrudnienie". Przepisy określające ten obowiązek w całości (w tym w zakresie zmiany w taryfikatorze kar) wchodzą w życie 15 sierpnia 2013 r.
Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com