Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Obsługa przedsiębiorstw transportowych, w tym rozliczanie czasu pracy kierowców

Przygotowywanie pełnej dokumentacji kadrowej dotyczącej kierowców, zatrudnionych, lub wykonujących przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. na podstawie przepisów: Kodeksu pracy, Ustawy o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia WE nr 561/2006, Dyrektywy 2002/15/WE, Umowy AETR, Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85, w tym:

 • Rozliczanie czasu pracy zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego (Ustawa o czasie pracy kierowców) oraz  przepisów unijnych; w tym:
  •  prowadzenie ewidencji czasu pracy dla celów kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego w rozbiciu na czas prowadzenia pojazdu, innej aktywności, odpoczynków;
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców dla celów kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, w tym ewidencji nieobecności i dni wolnych;
  • sporządzanie raportów niezgodności;
 • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy kierowców;
 • Prowadzenie dokumentacji kierowcy;
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich kierowców i kontrolę ich aktualności
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy

 

Dodatkowo, w ramach prowadzonej obsługi proponujemy Państwu doradztwo oraz obsługę administracyjną przedsiębiorstwa w oparciu o przepisy Ustawy o transporcie drogowym, Rozporządzenia WE nr 1071/2009 oraz Rozporządzenia WE nr 1072/2009 obejmujące:

 • Doradztwo oraz ewentualne uczestnictwo na prawach pełnomocnika w zakresie postępowań administracyjnych o wydanie lub zmianę posiadanego zezwolenia w krajowym drogowym przewozie osób prowadzonych przed organami administracji samorządowej oraz sądami administracyjnymi za wyjątkiem występowania jako pełnomocnik przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Doradztwo w zakresie postępowań wszczynanych i prowadzonych przez organy administracji samorządowej, które udzieliły licencji lub zezwolenia;
 • Doradztwo i ewentualne uczestnictwo na prawach pełnomocnika w postępowaniach prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz instancje odwoławcze;
 • Doradztwo w zakresie regulowanym przepisami o prowadzeniu działalności przewozowej, w szczególności w odniesieniu do przepisów Ustawy o transporcie drogowym,  Prawa przewozowego, rozporządzeń unijnych.
Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com