Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń dźwigowychW ofercie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego znajdują się także kursy przyuczające do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia, sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, sterowanych z kabiny, oraz specjalistycznych. Celem kursu jest przyuczenie do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com