Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Kursy pedagogiczneOśrodek Kształcenia Ustawicznego oferuje również kursy pedagogiczne dla instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkolących uczniów w zakładach pracy. Dają one uprawnienia do pracy pedagogicznej z młodzieżą w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zwodu oraz pozwalają skutecznie organizować i realizować proces kształcenia i wychowania. Ukończenie tego kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych , produkcyjnych i placówkach handlowych. Zatwierdzony przez kuratorium program kursu obejmuje między innymi wybrane zagadnienia z pedagogiki, metodyki praktycznego nauczania zawodu, podstawy psychologii oraz zajęcia praktyczne. Wykłady prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami i pracownikami młodocianymi, a kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną.


Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com