Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Zwolnienie "dyscyplinarne" w okresie wypowiedzenia

2010-12-16

Często w praktyce pracodawcy maja problem z nietypowymi zwolnieniami "dyscyplinarnymi" - kiedy to pracownik będący w okresie wypowiedzenia dopuści się naruszenia swoich obowiązków. Pojawia się wtedy problem polegający na zbiegu podstaw rozwiązania stosunku pracy.

Kobiety chronione przed zwolnieniem do 65 lat wg ETS

2010-11-19
Pracodawca nie może zwolnić pracownicy na emeryturze, zanim nie osiągnie ona wieku emerytalnego dla mężczyzn. Interesujące stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE.

Nowe zasady dokształcania pracowników związane z podnoszeniem przez nich kwalifikacji zawodowych.

2010-11-03

Od dnia 16 lipca 2010 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy określająca nowe zasady dokształcania pracowników w celu podniesienia przez nich kwalifikacji zawodowych na polecenie, bądź za zgodą pracodawcy. Zasady te zostały zawarte w przepisach art. 103(1) do 103(6) k.p.- ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Nr 105 poz. 655. 

Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com