Szkolenia BHP Kraków, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - Ochrona Pracy

Obsługa BHP

Jednym z podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy. Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Obsługa kadrowa

Największym bogactwem każdej firmy są ludzie, dlatego sprawami personalnymi w każdej firmie powinni zajmować się wysokiej klasy profesjonaliści. W związku z tym w ramach prowadzonej przez nas  działalności proponujemy naszym klientom przejęcie obowiązków działów kadr. Zapewniamy prowadzenie wszelkich spraw kadrowych zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz indywidualnymi potrzebami Klientów. Oferujemy pełen zestaw usług związanych z realizacją obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników.

Aktualności

Profilaktyczne badania lekarskie wstępne - zmiana od 1 kwietnia 2015 r.

2015-03-19
Od 1 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie zmiana przepisów Kodeksu pracy dotycząca badań lekarskich profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników przyjmowanych do pracy, lub obejmujących nowe stanowisko pracy (badania wstępne). Nowelizacja określa przypadki, w których nowy pracodawca nie będzie miał konieczności kierowania na badania wstępne, tylko będzie mógł honorować orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Gminie Czernichów

2015-03-17
W dniach 21.02.2015 r. do 08.03.2015 r. 35 Strażaków Ochotników z gminy Czernichów uczestniczyło w Kurskie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanym przez naszą firmę.

Nowe obowiązki związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej budynków

2015-03-13
Obowiązująca od 9 marca 2015 r. nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dziennik Ustaw z roku 2014, poz. 1200 ostatnia zmiana: Dz. U. z 2015 r., poz. 151) wprowadza obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków m.in. organów administracji publicznej w zakresie obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz upublicznienia treści tego świadectwa na terenie obiektu. Przypomnieć należy, że świadectwo takie zachowuje swą ważność przez 10 lat, o ile w budynku nie dokonano termomodernizacji, lub prac budowlanych skutkujących zmianą poziomu energochłonności budynku.

Nowa płaca minimalna

2015-01-12
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w naszym kraju nowa wysokość płacy minimalnej i wynosi 1750 zł brutto.

Czy polscy kierowcy jeżdżący w Niemczech muszą dostać niemiecką płacę minimalną?

2015-01-12
W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech wchodzi w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech, choć przewidziano nieliczne wyjątki. Jak wynika z § 1ust 2 MiLoG płace minimalną ustalono na poziomie 8,5 € brutto za godzinę na całym obszarze RFN. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec. W Polsce, szczególnie branża transportowa wpadła w związku z nowymi regulacjami w niezrozumiała panikę. Informacje pochodzące z poważnych źródeł sugerują, jakoby polscy przedsiębiorcy transportowi świadczący usługi transportowe na terenie Niemiec (bez znaczenia czy miałby to być tranzyt, czy kabotaż), byli zobowiązani do stosowania także tych stawek minimalnych. Ponadto, co zakrawa o absurd, polscy przewoźnicy są informowani przez załadowców (nadawców) niemieckich o przyszłorocznym obowiązku podpisywania oświadczenia przez kierowcę o fakcie otrzymywania wynagrodzenia minimalnego w wysokości co najmniej 8,5 € za godzinę. Niemieckie podmioty oprócz ustawy MiLoG powołują się na przepisy dyrektywy 96/71/WE, która zobowiązuje zagraniczne podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec
do przestrzegania warunków m.in. dotyczących płacy minimalnej.

Propozycje zmian regulacji dotyczących umów na czas określony.

2014-10-22

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji, które potrwają do 21 listopada propozycję nowelizacji Kodeksu pracy. Propozycja zmiany przewiduje, że w Kodeksie pracy utrzymane będą trzy rodzaje umów o pracę tzn. umowy o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Dookreślona będzie jednak specyfika umowy na okres próbny oraz zostaną wprowadzone nowe zasady dot. zawierania umów na czas określony, przede wszystkim w zakresie ograniczenia czasowego trwania umowy na czas określony, lub okresu zatrudnienia na czas określony. Równocześnie proponuje się wprowadzić jednolite terminy rozwiązywania umów za wypowiedzeniem w odniesieniu do umowy na czas określony jak również i umowy na czas nieokreślony.

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje?
Zapisz sie do Newslettera...
   
Copyright © 2008 Kraków - szkolenia BHP, szkolenia okresowe, uprawnienia SEP - OchronaPracy.com